RNA nın Özellikleri

Eukoryatik hücrelerde  nukleus , mitekondri , kloroplast , ribozom , sitoplazmada bulunur. Prokaryotik hücrelerde ise ribozom ve sitoplazmada bulunur.Hücrelerde yapı ve özellik bakımından 3 tip RNA vardır. Yapıtaşları Adenin ,Guanin ,Urasil ve Sitozin’ dir. m-RNA ‘nın  Özellikleri

 

 •      DNA üzerinde sentezlenir. Sentezine kalıp ödevi sadece tek zincir yapar diğeri tamamlayıcıdır.

 •      Düz zincir halindedir.

 •      Anlamlı  üçlü nucleotit dizisine kodon denir.

 •      Yapısındaki kodon sayısı en az sentezlenecek proteindeki aminoasit sayısı kadardır.

 •      NOT : Alyuvarlarda DNA olmadığından yönetici molekül rolünü sentezlenmiş RNA’ lar yürütür. Ayrıca bazı yönetici molekül ve kalıtsal bilgileri taşıyıcı molekül RNA’ dır.

       NOT : m-RNA’ nın okunması evrenseldir. Hayvansal protein sentezinde görev alan bir m-RNA bitki hücresine konursa yine hayvansal protein sentezler.

 •      m-RNA belirli bir protein sentezi için özelleşmiştir.

 •      m-RNA aynı tip proteinin sentezinde defalarca kullanılır. İhtiyaç bitince nucleotitlerde yıkılır.

 •      RNA çeşitleri içinde oran olarak en az olanıdır. %5

 •      Tek zincirdir.

 •      Yapı özellikleri evrenseldir. Okunması da evrenseldir. (Transkripsiyon ve Translasyon)

 •      Nucleotit dizilimi genin tersi tamamlayıcı dizinin aynısıdır. (Timin yerine Urasil bulunur.)

 •      Sentezlenen m-RNA da gen bölgesinin ½ kadar nucleotit bulunur.

 •      Okunması  AUG veya GUG ile başlar  UAA , UAG , UGA kodon ları ile sonlanır .

 •      Bazı virüslerde kalıtsal bilginin saklanması ve yeni nesillere taşınmasını sağlar .

 •      Hücrelerde o an için var olan m-RNA çeşit sayısı

 • a-Hücre Karakteri b-Aktif Gen Sayısı c-Sentezlenecek Protein Çeşit Sayısı na bağlıdır.
 •      Bir türün farklı hücrelerinde var olan m-RNA çeşit sayısı farklıdır.

 •      Kalıtsal bilgi (Sentezlenecek proteindeki a .a . sayısı , çeşidi , yeri , sıralanışı) m-RNA’ da ki  nucleotit dizilişine göre belirlenir.

 •      Kalıtsal bilginin hücrede kullanılması m-RNA aracılığıyla gerçekleşir.DNA ‘nın anlamlı nucleotit dizisi (Gen) den aldığı şifreye uygun olarak protein sentezine kalıplık eder.

 •      Yapısında zayıf  H bağları bulunmaz.  

 •  

    

   r-RAN’ nın Özellikleri

   

 •      Ribozom ların yapısında bulunur.

 •      Nucleusta sentezlenir.

 •      Sitoplazmada toplam RNA nın %80 ‘i kadardır.

 •      Her çeşit proteinin sentezinde rol oynarlar.

 •      Defalarca kullanılırlar.

 •      Yapısında zayıf hidrojen bağları vardır.

 •      Protein  sentez bilgisinin adım adım okunmasında rol oynarlar.

 •      m-RNA ve t-RNA nın ribozom lara bağlanmasını sağlar.

 •  

   

   

   

     

   t-RNA’ nın  Özellikleri

   

 •      En küçük (en az nucleotit içeren) RNA dır.

 •      Çözünür RNA dır.

 •      Belirli bir amino aside özelleşmiştir.

 •      Protein çeşidine özelleşme göstermez.

 •      Değişik protein sentezinde defalarca kullanılır.

 •      Amino aside özelleşme anti kodonla bağlantılıdır.

 •      Hücrede en az 20 çeşit t-RNA vardır. En çok 61 olması beklenir.

 •      Toplam RNA’ nın % 15’ ini oluşturur.

 •      Toplam 70 nucleotitden oluşmuştur.

 •      Yapısında zayıf H bağları bulunur.

 •  

   

   

    

   

  RNA’ nın DNA ya Benzer  Özellikleri

 •      DNA üzerinde sentezlenmesi.

 •      Organik baz olarak Adenin , Guanin , Sitozin in bulunması.

 •      Fosfodiester bağlarına sahip oluşu.

 •      m-RNA hariç zayıf  hidrojen bağları bulunuşu.

 •      İnterfazda sentezlenmesi.

 •      Kalıtsal özelliklerinin oluşması ve yaşamsal olayların gerçekleştirilmesi.

 •      Nukleus kloroplast ve mitekondri de bulunuşu.

 •  

   

    

  Yorum Yaz
  Arkadaşların Burada !
  Arkadaşların Burada !